വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 26, 2013

ഓണം അഡ്വാന്‍സിന്റെ റിക്കവറി ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തെ ശമ്പളം മുതലാണ് പിടിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത്. ഈ തുക ഡിഫോള്‍ട്ടായി ഒക്ടോബറിലെ സാലറിയില്‍ നിന്നും ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തില്‍ സ്പാര്‍ക്ക് സൈറ്റില്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

HBA സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ