തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 17, 2013

    അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്.റ്റി/എച്ച്.എസ്.എസ്.റ്റി (ജൂനിയര്‍)ഒഴിവുകളിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലെ യോഗ്യരായ എച്ച്.എസ്.എ/യു.പി.എസ്.എ/എല്‍.പി.എസ്.എ അധ്യാപകരില്‍ നിന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന സ്വീകരിച്ച അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് അവയുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റിലിസ്റ്റ് പുന:ക്രമീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് www.hscap.kerala.gov.in/promotion വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ