ബുധനാഴ്‌ച, ജൂൺ 13, 2012

HM Conferanceഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ യോഗം
         മട്ടന്നൂര്‍ സബ്ജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം 14.6.2012 വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് 
ഗവ:യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ മട്ടന്നൂരില്‍ നടക്കും.യോഗത്തില്‍ ഹൈസ്ക്കൂളില്‍ നിന്നും ഒരു പ്രധിനിധി പങ്കെടുക്കണം.
ഗവണ്‍ മെന്റ് ,എയിഡഡ്,അണ്‍ എയിഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ 14.6.2012 ന്റെ കുട്ടികളുടെ 
ലിസ്റ്റ് നിശ്ചിത പ്രഫൊര്‍മ്മയില്‍ കൊണ്ടു വരണം.
സ്കൌട്ട് & ഗൈഡ് അദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം
         മട്ടന്നൂര്‍ സബ്ജില്ലയിലെസ്കൌട്ട് ഗൈഡ് അദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം 13.6.2012 ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 
10.30മണിക്ക് മട്ടന്നൂര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്ക്കൂളില്‍ നടക്കുന്നു.എല്ലാ സ്ക്കൂളിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട 
അദ്ധ്യാപകര്‍ കൃത്യസമയത്തുതന്നെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.
വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി
വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി സ്കൂള്‍ കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ ഒരു യോഗം 16.6.2012 ശനിയാഴ്ച 
ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്ക്  ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് എടയന്നൂരി ല്‍ ചേരുന്നു.എല്ലാ സ്ക്കൂള്‍ കണ്‍വീനര്‍മാരും കൃത്യ 
സമയത്ത് തന്നെ  പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.
സൌജന്യ യൂണിഫോം വിതരണം 
1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള സൌജന്യ യൂണിഫോം വിതരണത്തിന്റെ സബ് ജില്ലാ
തല ഉദ്ഘാടനം ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് എടയന്നൂരില്‍ 23.6.2012 (ശനിയാഴ്ച) രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കുന്നു.
എല്ലാവരേയും പ്രസ്തുത ചടങ്ങിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ