ബുധനാഴ്‌ച, ജനുവരി 04, 2012


വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൽ പി/
യു.പി ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാരുടെ ക്ളാസ് ചാർജ്ജ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്
വിശദീകരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ