NuMATS പരീക്ഷ

**** ****NuMATS പരീക്ഷ സംസ്ഥാന മത്സരത്തിന് അർഹരായവർ.*** നന്ദന എം കൂടാളി എഛ് എസ് എസ് **** ശ്വേതാമോള്‍ പനമ്പറ്റ യുപി *** മുഹമ്മദ് അൽ അമീന്‍ വേങ്ങാട് സൌത്ത് യുപി ****മുഹമ്മദ് അഫ്നാസ് പരിയാരം യുപി ****റാസിന സി പരിയാരം യുപി **** മുഹമ്മദ് യാസീന്‍ സലീം മട്ടനൂർ യുപി***ശ്രീഹരി പിപി മാലൂർ യുപി*** അനഘ് ഇകെ കല്ലൂർ യുപി*** ശ്രീനന്ദ് പി തോലമ്പ്ര യുപി****>>>:>
**** HALF YEARLY EXAMINATION TIME TABLE ചുവടെ **>>>:>
******കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ/സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോത്സവം ഫലം താഴെ **>>>:>
**** മട്ടനൂര്‍ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു. ഫലത്തിനായി താഴെ ക്ലിക്കുക *****>>>:>

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ക്വിസ്

****>> Snehapoorvam online school registration and students registration will be available only up to 30th November 2015. The schools need to submit the print out to KSSM TRIVANDRUM OFFICE on before 30th November 2015 :>

AEO Offices


THIRUVANANTHAPURAM DISTRICT

AEOAddressPhone No.
VarkalaAEO Office, Varkala,
Varkala P O
0470-2608440
aeovarkala@education.kerala.gov.in
AttingalAEO Office, Attingal,
Attingal P O
0470-2626096
aeoattingal@education.kerala.gov.in
KilimanoorAEO Office, Kilimanoor,
Kilimanoor P O
0470-2670876
aeokilimanoor@education.kerala.gov.in
NedumangadAEO Office, Nedumangad,
Nedumangad P O
0472-2800322
aeonedumangad@education.kerala.gov.in
PalodeAEO Office, Palode,
Palode PO
0472-2841469
aeopalode@education.kerala.gov.in
Thivananthapuram South AEO Office,Thivananthapuram 
South, Uppalam Road, Statue, Thiruvanantahpuram
0471- 2471209
aeotrivandrumsouth@education.kerala.gov.in
Thiruvananthapuram NorthAEOOffice,Thiruvananthapuram North, Near Chettikulangara UPS, Chalai, Thiruvananthapuram0471-2470075
aeotrivandrumnorth@education.kerala.gov.in
KaniapuramAEO Office, Kaniyapuram
Kaniyapuram PO
0471-2753322
aeokaniapuram@education.kerala.gov.in
BalaramapuramAEO Office, Balaramapuram
Balaramapuram PO
0471-2402779
aeobalaramapuram@education.kerala.gov.in
KattakadaAEO Office, Kattakkada,
Kattakkada PO
0471-2293265
aeokattakada@education.kerala.gov.in
NeyyattinkaraAEO Office, Neyyattinkara,
Neyyattinkara PO
0471-2227195
aeoneyyattinkara@education.kerala.gov.in
ParassalaAEO Office, Parassala,
Parassala PO
0471-2200331
aeoparassala@education.kerala.gov.in

KOLLAM DISTRICT
AEOAddressPhone No.
KottarakkaraAssistant Educational Office, Kottarakkara0474 2457824
aeokottarakkara@education.kerala.gov.in
VeliyamAssistant Educational Office, Veliyam0474 2465112
aeoveliyam@education.kerala.gov.in
KulakkadaAssistant Educational Office, Kulakkada0474 2616271
aeokulakkada@education.kerala.gov.in
SasthamcottaAssistant Educational Office, Sasthamcotta0476 2830530
aeosasthamcotta@education.kerala.gov.in
ChadayamangalamAssistant Educational Office, Chadayamangalam0474 2475727
aeochadayamangalam@education.kerala.gov.in
AnchalAssistant Educational Office, Anchal0475 -2274622
aeoanchal@education.kerala.gov.in
PunalurAssistant Educational Office, Punalur0475 2224120
aeopunalur@education.kerala.gov.in
KarunagappallyAssistant Educational Office, Karunagappally0476 2621021
aeokarunagappally@education.kerala.gov.in
ChavaraAssistant Educational Office,Chavara0476 2681566
aeochavara@education.kerala.gov.in
KollamAssistant Educational Office, Kollam
Near Civilsatation
0474 2790230
aeokollam@education.kerala.gov.in
ChathannoorAssistant Educational Office, Chathannoor0474 2591100
aeochathannoor@education.kerala.gov.in
KundaraAssistant Educational Office, Kundara0474 2580860 
aeokundara@education.kerala.gov.in 
website :
 www.aeokundara.webs.com 

PATHANAMTHITTA DISTRICT
AEOAddressPhone No.
PulladOffice of the AEO, Pullad0469 2661324
aeopullad@education.kerala.gov.in
ThiruvallaOffice of the AEO, Thiruvalla0469 2600950
aeotiruvalla@education.kerala.gov.in
AranmulaOffice of the AEO, Kacherippadi, Aranmula0468 2319102
aeoaranmula@education.kerala.gov.in
MallappallyOffice of the AEO, Mallappally0469 2785340
aeomallappally@education.kerala.gov.in
VennikulamOffice of the AEO, Vennikulam0469 2650855
aeovennikulam@education.kerala.gov.in
AdoorOffice of the AEO, Adoor0473 4227684
aeoadoor@education.kerala.gov.in
PandalamOffice of the AEO, Pandalam04734 255985
aeopandalam@education.kerala.gov.in
KozhencherryOffice of the AEO
Thekkemala, Kozhencherry
0468 2215439
aeokozhencherry@education.kerala.gov.in
RanniOffice of the AEO
Thottaman, Ranni
04735 227857
aeoranni@education.kerala.gov.in
PathanamthittaOffice of the AEO, Pathanamthitta04682 325320
aeopathanamthitta@education.kerala.gov.in
KonniOffice of the AEO, Konni0468 2243131
aeokonni@education.kerala.gov.in

KOTTAYAM DISTRICT
AEOAddressPhone No.
RamapuramRamapuram BAZAR P.O  Kottayam Dist04822-263777
aeoramapuram@education.kerala.gov.in
KozhuvanalKozhuanal P.O      
Kottayam Dist
04822-267611
aeokozhuvanal@education.kerala.gov.in
EttumanoorEttumanoo P.O Kottayam Dist0481-2537301
aeoettumanoor@education.kerala.gov.in
PalaPalaP.O Kottayam Dist04822-216599
aeopala@education.kerala.gov.in
ErattupettaAruvithura PO. Erattupeta 2 Kottayam Dist04822-277475
aeoerattupetta@education.kerala.gov.in
KanjrappillyPonkunnam P.O Kotayam Dist04828 224560
aeokanjrappilly@education.kerala.gov.in
KarukachalKarukacal P.O         Kottayam Dist0481-2486633
aeokarukachal@education.kerala.gov.in
Kottayam WestKottayam P.O   Kotayam Dist0481-2585123
aeokottayamwest@education.kerala.gov.in
ChanganacherryChanganacherry P.O 
Kottayam Dist
0481-2428742
aeochanganacherry@education.kerala.gov.in
Kottayam EastKottayam1              
Kottayam Dist
0481-2301123
aeokottayameast@education.kerala.gov.in
PampadyPampady P.O        
Kottayam Dist
0481-2506411
aeopampady@education.kerala.gov.in
VaikomVaikom Thekkenada P.O Kottayam Dist04829-233343
aeovaikom@education.kerala.gov.in
KuravilangaduKuravilangad P.O    
Kottayam Dist
04822-232276
aeokuravilangadu@education.kerala.gov.in

ALAPPUZHA DISTRICT
AEOAddressPhone No.
CherthalaA E O's Office, Cherthala
Cherthala PO
0478-2816939
aeocherthala@education.kerala.gov.in
ThuravoorA E O's Office, Thuravoor
Thuravoor.PO
0478-2561340
aeothuravoor@education.kerala.gov.in
AlappuzhaA E O's Office, Alappuzha
Alappuzha P O
0477-2251587
aeoalappuzha@education.kerala.gov.in
AmbalappuzhaA E O's Office, Ambalappuzha
Ambalappuzha PO
0477-2272511
aeoambalappuzha@education.kerala.gov.in
HaripadA E O's Office, Harippad
Harippad PO
0479-2411993
aeoharipad@education.kerala.gov.in
MavelikaraA E O's Office, Mavelikkaa
Mavelikkara PO
0479-2301720
aeomavelikara@education.kerala.gov.in
ChengannurA E O's Office, Chengannr
Chenngannur
0479-2457090
aeochengannur@education.kerala.gov.in
KayamkulamA E O's Office, Kayamkulam
Kayamkulam PO
0479-2447558
aeokayamkulam@education.kerala.gov.in
MoncompuA E O's Office, Mancompu
Revenue Towers, Mancompu
0477-2707472
aeomoncompu@education.kerala.gov.in
ThalavadyA E O's Office, Thalavady
Thalavadi PO
0477-2210950
aeothalavady@education.kerala.gov.in
VeliyanaduA E O's Office, Veliyanadu
Ramankari PO
0477-2707366
aeoveliyanadu@education.kerala.gov.in

IDUKKI DISTRICT
AEOAddressPhone No.
ArakkulamArakkulam P. O., Idukki Dist04862-252902
aeoarakkulam@education.kerala.gov.in
ThodupuzhaThodupuzha P. O., Idukki Dist.04862-223869
aeothodupuzha@education.kerala.gov.in
AdimalyAdimaly P. O., Idukki Dist.04864-222953
aeoadimaly@education.kerala.gov.in
KattappanaKattappana P. O., Idukki Dist.04868-273139
aeokattappana@education.kerala.gov.in
MunnarMunnar P. O., Idukki Dist04865-232579
aeomunnar@education.kerala.gov.in
PeermeduPeermedu P. O., Peermedu04869-232809
aeopeermedu@education.kerala.gov.in
NedumkandamNedumkandam P. O., 
Idukki Dist
04868-232283
aeonedumkandam@education.kerala.gov.in

ERNAKULAM DISTRICT
AEOAddressPhone No.
AluvaAEO'S Office , Mini Civil station ALUVA0484-2629009
aeoaluva@education.kerala.gov.in
AngamalyAEO's Office Angamaly.p.o0484-2454861
aeoangamaly@education.kerala.gov.in
KolancherryAEO'S Office,Puthen cruz .p.o0484-2730586
aeokolancherry@education.kerala.gov.in
North ParavurAEO'S Office,Paravur.p,.o0484-2448620
aeonorthparavur@education.kerala.gov.in
ErnakulamAEO's Office Ernakulam ,
Kochi-11
0484-2377517 
aeoernakulam@education.kerala.gov.in
MattancherryAEO's office  Mattanchery0484-2217944
aeomattancherry@education.kerala.gov.in
ThripunithuraAEO's Office Tripunithura0484-2784200
aeothripunithura@education.kerala.gov.in
VypeenAEO's Office Vypeen0484-2505932
aeovypeen@education.kerala.gov.in
PerumbavoorAEO's Office Perumbavoor0484-2593572
aeoperumbavoor@education.kerala.gov.in
KothamangalamAEO, Kothamangalam0485-2824986
aeokothamangalam@education.kerala.gov.in
KalloorkaduAEO's Office Kalloorkad, Muvattupuzha0485-2289508
aeokalloorkadu@education.kerala.gov.in
Koothattukulam AEO's Office Koothattukulam0485-2250090
aeokoothattukulam@education.kerala.gov.in
MuvattupuzhaAEO's Office Muvattupuzha0485-2836354
aeomuvattupuzha@education.kerala.gov.in
PiravomAEO's Office Piravam, 
Piravom .P.O
0485-2241790
aeopiravom@education.kerala.gov.in

THRISSUR DISTRICT
AEOAddressPhone No.
CherpuAEO Office Cherpu,
MiniCivilstation,Cherpu Thrissur
0487-2343036
aeocherpu@education.kerala.gov.in
Thrissur EastAEO Office,Thrissur,
Near Govt Model Girls School 
0487-2333718
aeothrissureast@education.kerala.gov.in
Thrissur WestAEO Office ,Pullazhi,Olari
Thrissur
0487-2361082
aeothrissurwest@education.kerala.gov.in
ChalakudyMunicipal Junction,
Chalakkudy
0480-2701202
aeochalakudy@education.kerala.gov.in
IrinjalakudaNear Girls school,
Irinjalakkuda
0480-2821053
aeoirinjalakuda@education.kerala.gov.in
KodungallurBehind Private Bustand,
Kodungallur
0480-2803345
aeokodungallur@education.kerala.gov.in
MalaNear Police station ,Mala0480-2890935
aeomala@education.kerala.gov.in
ChavakkadMini Civil station
Chavakkad
0487-2502479
aeochavakkad@education.kerala.gov.in
KunnamkulamKunnamkulamTown,
Opposite of Police station
0488-5228182
aeokunnamkulam@education.kerala.gov.in
MullasseryAEO Office Mullassery0487-2264234
aeomullassery@education.kerala.gov.in
ValappadAeo office Valappad,
Chenthrappinni
0480-2402181
aeovalappad@education.kerala.gov.in
WadakancheriWadakkanchery,
Opposite of Police station
0488-4230344
aeowadakancheri@education.kerala.gov.in

PALAKKAD DISTRICT
AEOAddressPhone No.
OttapalamAEO,Ottapalam0466- 2248015
aeoottapalam@education.kerala.gov.in
CherpulasseryAEO,Cherpulassery0466- 2283517
aeocherpulassery@education.kerala.gov.in
ShornurAEO,Shornur0466- 2220783
aeoshornur@education.kerala.gov.in
ThrithalaAEO,Trithala0466 -2270362
aeotrithala@education.kerala.gov.in
PattambiAEO,Pattambi0466- 2214317
aeopattambi@education.kerala.gov.in
AlathurAEO,Alathur04922- 222863
aeoalathur@education.kerala.gov.in
ChitturAEO,Chittur04923 -223088
aeochittur@education.kerala.gov.in
CoyalamannamAEO,oyalmannam04922- 273986
aeooyalmannam@education.kerala.gov.in
KollamghodeAEO,Kollengode04922- 262777
aeokollengode@education.kerala.gov.in
PalakkadAEO,Palakkad0491- 2544279
aeopalakkad@education.kerala.gov.in
ParaliAEO,parali0491-2858970
aeoarali@education.kerala.gov.in
MannarkkadAEO,Mannarkkad04924- 222784
aeomannarkad@education.kerala.gov.in

MALAPPURAM DISTRICT
AEOAddressPhone No.
KizhisseriAEO Kizhisseri.0483 2756645
aeokizhisseri@education.kerala.gov.in
KondottyAEO, Kondotty0483 2710079
aeokondotty@education.kerala.gov.in
MalappuramAEO, B Block, Civil station, Malappuram0483 2731970
aeomalappuram@education.kerala.gov.in
ManjeriAEO, Manjeri0483 2768099
aeomanjeri@education.kerala.gov.in
MankadaAEO, Mankada04933 236559
aeomankada@education.kerala.gov.in
PerinthalmannaAEO, Perinthalmanna04933 226762
aeoperinthalmanna@education.kerala.gov.in
EdappalAEO, Edappal0494 2682323
aeoedappal@education.kerala.gov.in
KuttippuramAEO, Kuttipuram0494 2607080
aeokuttippuram@education.kerala.gov.in
ParappanangadiAEO, Parappanangadi0494 2410708
aeoparappanangadi@education.kerala.gov.in
PonnaniAEO, Ponnani0494 2668814
aeoponnani@education.kerala.gov.in
TanurAEO, Tanur0494 2445651
aeotanur@education.kerala.gov.in
TirurAEO, Tirur0494 2428383
aeotirur@education.kerala.gov.in
VengaraAEO Office, Vengara0494 2454537
aeovengara@education.kerala.gov.in
AreacodeAEO Areacode,
Areacode.P.O,
Malappuram-673639
0483-2851480
aeoareacode@education.kerala.gov.in
MelatturAEO Melatur
Melattur.P.O
Malappuram-679326
04933-279120
aeomelattur@education.kerala.gov.in
NilamburAEO Nilambur,
Chandakunnu.P.O,
Malappuram-679342
04931-225106
aeonilambur@education.kerala.gov.in
WandoorAEO wandoor,
Wandoor.P.O,
Malappuram-679328
04931-248630
aeowandoor@education.kerala.gov.in

KOZHIKODE DISTRICT
AEOAddressPhone No.
ChombalaAEO,Chombala0496-2504310
aeochombala@education.kerala.gov.in
KoyilandyAEO,Koyilandy0496-2620448
aeokoyilandy@education.kerala.gov.in
KunnummalAEO,Kunnummal0496-2588627
aeokunnummal@education.kerala.gov.in
MeladyAEO,Meladi0496-2602590
aeomeladi@education.kerala.gov.in
NadapuramAEO,Nadapuram0496-2554366
aeonadapuram@education.kerala.gov.in
ThodannurAEO,Thodannur0496-2593129
aeothodannur@education.kerala.gov.in
VatakaraAEO,Vatakara0496-2523141
aeovatakara@education.kerala.gov.in
Kozhikode CityAEO,Kozhikode city0495-2366782
aeokozhikodecity@education.kerala.gov.in
Kozhikode RuralAEO,Kozhikode rural0495-2727097
aeokozhikoderural@education.kerala.gov.in
ChevayurAEO,Chevayur0495-2361054
aeochevayur@education.kerala.gov.in
FerokeAEO,Feroke0495-2485841
aeoferoke@education.kerala.gov.in
KunnamangalamAEO,Kunnamangalam0495-2800790
aeokunnamangalam@education.kerala.gov.in
MukkamAEO,Mukkom0495-2295566
aeomukkom@education.kerala.gov.in
ThamarasseryAEO,Thamarassery0495-2222919
aeothamarassery@education.kerala.gov.in
BalusseryAEO,Balussery0496-2644830
aeobalussery@education.kerala.gov.in
PerambraAEO,Perambra0496-2611070
aeoperambra@education.kerala.gov.in
KoduvallyAEO, Koduvally0495-2210076
aeokoduvally@education.kerala.gov.in

WAYANAD DISTRICT
AEOAddressPhone No.
VythiriAEO's Office, Vythiri
Kalpetta .P .O
04936 207031
aeovythiri@education.kerala.gov.in
Sulthan BatheryAEO's Office, Sulthan Batheri
S. Batheri .P.O
04936 223225
aeosulthanbathery@education.kerala.gov.in
MananthavadyAEO's Office, Mananthavady
Mananthavady .P .O
04935 242808
aeomananthavady@education.kerala.gov.in

KANNUR DISTRICT
AEOAddressPhone No.
Kannur SouthAEO Office ,Kannur South, Kannur0497 2850630
aeokannursouth@education.kerala.gov.in
Kannur NorthAEO Office ,Kannur North, Kannur0497 2711789
aeokannurnorth@education.kerala.gov.in
IrikurAEO Office,Irikkur0460 2258350
aeoirikur@education.kerala.gov.in
MadayiAEO Office,Madai0497 2872255
aeomadayi@education.kerala.gov.in
PappinisseryAEO Office,Pappinisseri0497 2788339
aeopappinissery@education.kerala.gov.in
Thalparamba NorthAEO Office,Thaliparamba North,Thaliparamba0460 2208460
aeothalparambanorth@education.kerala.gov.in
Thaliparamba SouthAEO Office,Thaliparamba South,Thaliparamba0460 2208040
aeothaliparambasouth@education.kerala.gov.in
PayyannurAEO Office,Payyannur04985 202144
aeopayyannur@education.kerala.gov.in
Thalassery SouthAEO Office, Thalassery South,Thalassery0490 2327565
aeothalasserysouth@education.kerala.gov.in
Thalassery NorthAEO Office Thalassery North,Thalassery0490 2326006
aeothalasserynorth@education.kerala.gov.in
ChokliAEO Office, Chokli0490 2338435
aeochokli@education.kerala.gov.in
PanoorAEO Office,Panoor0490 2311120
aeopanoor@education.kerala.gov.in
KuthuparambaAEO Office,Kuthuparamba0490 2361950
aeokuthuparamba@education.kerala.gov.in
MattannurAEO Office Mattanur0490 2474170
aeomattannur@education.kerala.gov.in
IrittyAEO Office,Irritty0490 2491143
aeoiritty@education.kerala.gov.in

KASARAGOD DISTRICT
AEOAddressPhone No.
ManjeswarAEO Office Manjeshwer
Uppala.PO, Kasargod
04998 241396
aeomanjeswar@education.kerala.gov.in
KumblaAEO office Kumbla at Badiyadukka
P.O Perdala, Kasargod
04998 285455
aeokumbla@education.kerala.gov.in
KasaragodAEO Office Kasargod
Kasargod P.O
04994 227420
aeokasaragod@education.kerala.gov.in
BekalAEO Office Bakel
Bakel P.O, Kasargod
04672 239100
aeobekal@education.kerala.gov.in
HosdurgAEO Office Hosdurg
Kanhangad P.O, Kasargod
04672 209177
aeohosdurg@education.kerala.gov.in
ChittarikalAEO Office Chittarikkal
Chittarikkal P.O, Kasargod.
04672 221388
aeochittarikal@education.kerala.gov.in
CheruvathurAEO Office Cheruathur
Cheruvathur P.O, Kasargod
04672 261241
aeocheruvathur@education.kerala.gov.in


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ