വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 12, 2019

//പ്രധാനധ്യപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്//
ലോക ഭിന്ന ശേഷി ദിനാചരണതോടനുബന്ധിച് സ്കൂളില്‍ ചൊല്ലേണ്ട പ്രതിജ്ഞ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു
.circular

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ