വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 27, 2019

//പ്രധാനധ്യപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്//

സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോയ കുട്ടികളുടെ പേര്,ക്ലാസ്,അഡ്രസ്‌,സ്കൂളിന്റെ പേര്,ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ എത്രയും പെട്ടന്ന് ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ക്ക്  സമർപ്പിക്കേണ്ട തിനാൽ കാലതാമസം പാടില്ല  .അത്തരം കുട്ടികൾ  ഇല്ലാത്തവർ  ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട്  നല്കേണ്ടതാണ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ