ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 04, 2018

                                                   അറിയിപ്പ് 


സർവീസിൽ പുതുതായി പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകരുടെ പേര്( GOVT &AIDED) 06/08/2018 നു വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ