ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 21, 2015

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം:ശാസ്ത്രനാടക മത്സരം ഒക്ടോബർ 27 ന് കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശാസ്ത്രനാടക മത്സരം ഒക്ടോബർ 27 ന് തലശ്ശേരി ഗവ.ബ്രണ്ണൻ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ നടക്കും. കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2015-16 നവംബർ 11,12 തീയ്യതികളിൽ തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ