ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 07, 2015


ടി.ഡി.എസ്
2015 മാർച്ച് ,ഏപ്രിൽ,മെയ് മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളബില്ലിൽ (1-4-2015 മുതൽ 31-5-2015വരെ)കുറവ് ചെയ്ത ആദായനികുതിയുടെ ക്വാർട്ടർലി ടി.ഡി.എസ് ഈ മാസം 31 നു മുമ്പായി ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരേയും അറിയിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ