വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 20, 2014

പോഷകാഹാര അവബോധം - ഏകദിന പരിശീലനം
സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള പ്രായോഗിക പോഷകാഹാര അവബോധം സംബന്ധിച്ച എകദിന പരിശീലനം 27-6-2014ന് രാവിലെ 9.30ന് കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഹാളിൽ(കളക്ട്രേറ്റിന് സമീപം എസ്.പി ഓഫീസിന് എതിർവശം) വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്നും യു.പി വിഭാഗത്തിലെ സയൻസ് അദ്ധ്യാപിക/അദ്ധ്യാപകനും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ബയോളജി അദ്ധ്യാപിക/അദ്ധ്യാപകനും പ്രസ്തുത പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണം ക്യാമ്പിൽ നിന്നും നൽകുന്നതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ