വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 07, 2014

എല്ലാ ഗണ്മെന്റ്/എയിഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും 2014-15 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമൂള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഇന്റന്റ് ആരംഭിച്ചു..
 http://keralabooks.org/ims2014/എന്ന സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് ഓൺലൈൻ ഇന്റന്റ് സമപ്പിക്കണം.സൈറ്റിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇന്റന്റ് എൻട്രി ചെയ്യുവാൻ.ഓൺലൈൻ ഇന്റന്റ് എൻട്രി നടത്തിയ ശേഷം  ലഭിക്കുന്ന പ്രിന്റ് ഔട്ട് നിർദ്ദിഷ്ഠ പാഠപുസ്തക വിതരണ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. ഇന്റന്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി 15-2-2014..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ