ശനിയാഴ്‌ച, മേയ് 11, 2013

LIST OF TEACHERS FOR TRAINING  BATCH-NO .19
NAME OF OFFICE : ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR , 670702.PH:0490-2474170
SLNO NAME OF TEACHER DESIGNATION NAME OF SCHOOL
1 SRUTHI PK  LPSA PERAVOOR
2 KP MOHAMMAD ABDUL HAKEEM URDU VENGAD MOPLA
3 NEEPA P V LPSA KALLERIKKARA LPS
4 RAJAN P  LPSA KURIYOT LPS
5 PRAVEENA PA LPSA KURIYOT LPS
6 RAMAKRISHNAN K  HM THOLAMBRA UPS
7 K P RUGMINI LPSA KALLUR NEW UPS
8 K LISHA LPSA KALLUR NEW UPS
9 T ABDUL RAZZAK LPSA KALLUR NEW UPS
10 P P HIDAYATHULLA LPSA KALLUR NEW UPS
11 A P PHALGUNAN LPSA PAZHASSI GUPS 
12 SASIDHARAN M P  LPSA GHS EDAYANNUR
13 K P PAVITHRAN LPSA KOODALI HSS
14 V V ANIL KUMAR LPSA KOODALI HSS
15 K V MANOJ LPSA KOODALI HSS
16 HEMACHANDRAN C LPSA MATTANNUR HSS
17 RAVEENDRAN P P LPSA MATTANNUR HSS
18 R K GANGADHARAN LPSA PARIYARAM UPS
19 C P LAKSHMIKUTTY LPSA PARIYARAM UPS
20 R K RAJEEVAN LPSA ELAMPARA LPS
21 ZENITH V  LPSA BEM UPS
22 SOUDA T K  ARABIC KAIDERI WEST LPS
23 E GOVINDAN LPSA SIVAPURAM HSS
24 P M RAJEEVAN LPSA SIVAPURAM HSS
25 O C MANOHARAN LPSA PAZHASSI WEST UPS
26 N K PRASANTHAN LPSA PAZHASSI WEST UPS
27 K MANOJ KUMAR  LPSA KANHILERI UPS
28 K SURESH KUMAR LPSA PANAMBATTA NEW UPS
29 KT PRAVEEN KUMAR LPSA AYITHARA NORTH LP
30 PK ANIL KUMAR LPSA PAZHASSI EAST LPS
31 SHIJU A LPSA KEEZHALLUR NORTH 
32 GEETHA C LPSA KOODALI  UPS
33 VASANTHA M LPSA KOODALI UPS
34 JANARDHANAN C P  LPSA KUNNOTH UPS
35 SHYAMALA T N  LPSA KOLARI LPS SIVAPURAM
36 P RAGHAVAN LPSA MANNUR UPS
37 VK ARAVINDHAN LPSA MUTTANNUR LPS
38 V V USHASREE LPSA THERUR UPS
39 K JAYALAKSHMI LPSA GLPS KANHILERI
40 P V SREEJA ASST TEACHER DESHAMITHRAM
41 O K SASI KUMAR HM MMILPS KALLERI
42 T A RAJEEVAN H.S.A KPC H S  PATTANNUR

ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR
LIST OF TEACHERS FOR TRAINING  BATCH-NO .20
NAME OF OFFICE : ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR , 670702.PH:0490-2474170
SLNO NAME OF TEACHER DESIGNATION NAME OF SCHOOL
1 SUHARA T K P  ARABIC VENGAD MOPLA UPS
2 SAFEERA P P LPSA KURIYOT LPS
3 BABY SHYLAJA K  LPSA THOLAMBRA UPS
4 M DIVYA ASST TEACHER KALLUR NEW UPS
5 SREEREMYA  ASST TEACHER KALLUR NEW UPS
6 M BIJISHA ASST TEACHER KALLUR NEW UPS
7 SHAMSUDHEEN PET GHS EDAYANNUR
8 APM SATHEEMANI H.S.A KOODALI HSS
9 V V MANOJ UPSA KOODALI HSS
10 K M RAJITHA UPSA KOODALI HSS
11 T UNNIKRISHNAN UPSA KOODALI HSS
12 SANAL CHANDRAN H.S.A MATTANNUR HSS
13 SUDHEER E H.S.A MATTANNUR HSS
14 PP USAF ARABIC PARIYARAM UPS
15 TP MEENA HINDI  PARIYARAM UPS
16 GEETHABHAI LPSA THERUR UPS
17 P K SUJATHA H.S.A SIVAPURAM HSS
18 T ABOE LPSA PAZHASSI WEST UPS
19 N SURESH BABU UPSA PANAMBATTA NEW UPS
20 A VINODKUMAR LPSA PANAMBATTA NEW UPS
21 K C SYEED LPSA PAZHASSI EAST LPS
22 NIRMALA M HPSA KOODALI UPS
23 PAVITHRAN K HINDI  KOODALI UPS
24 VALSALA KUMARI K HM KUNNOTH UPS
25 C HARITHA HM KOLARI LPS
26 SHARMILA M HINDI  MUTTANNUR UPS
27 SREELATHA P V ASST TEACHER MUTTANNUR UPS
28 SREEJA KARAT UPSA NEERVELI UPS
29 MUSTHAFA ARABIC GUPS AYIPUZHA
30 BHARGAVI H M GLPS POOVAMPOYIL
31 PK ASHOKAN ASST TEACHER PATTANNUR UPS
32 PM SREEJA  ASST TEACHER THERUR UPS
33 T VINEESH LPSA GLPS KANHILERI 
34 SUDHAKARAN  PDTR GUPS MATTANNUR
35 UTHAMAN MAVILA GUPS GUPS MATTANNUR
36 SUSHEELA HM THERUR MOPLA LPS
37 UTHAMAN P V H.S.A GHS EDAYANNUR
38 K I RAMESHAN UPSA KEEZHALLUR UPS
39 P UNNIKRISHNAN ASST TEACHER PORORA UPS
40 A SANDEEP H.S.A KPC H SPATTANNUR
41 PK GIRIJA H.S.A KPC H SPATTANNUR

ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ