വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 05, 2012

HMs Conferance on 7.7.2012

1. HMs CONFETENCE ON 7.7.2012(SAT)AT 2.30pm IN GUPS,MATTANNUR.
2.NOON FEEDING CHARGE TEACHER SHOULD  ALSO ATTEND.
3.PREMETRIC SCHOLARSHIP 2011-12 DISTRIBUTION STARTS ON 6.7.2012 FROM AEO OFFICE,PLZ COLLECT THE AMOUNT AND DISTRIBUTE !
                                           


                                                                                                 AEO,MATTANNUR

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ