***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക *****
>***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ** *****

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 05, 2012

HMs Conferance on 7.7.2012

1. HMs CONFETENCE ON 7.7.2012(SAT)AT 2.30pm IN GUPS,MATTANNUR.
2.NOON FEEDING CHARGE TEACHER SHOULD  ALSO ATTEND.
3.PREMETRIC SCHOLARSHIP 2011-12 DISTRIBUTION STARTS ON 6.7.2012 FROM AEO OFFICE,PLZ COLLECT THE AMOUNT AND DISTRIBUTE !
                                           


                                                                                                 AEO,MATTANNUR

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ