തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 26, 2019


  2019-20 വർഷത്തെ അധ്യാപക ദിനാഘോഷത്തിന് ഭാഗമായി 21. 8. 2019 (ബുധനാഴ്ച ) തീയതി കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വച്ച് അധ്യാപകർക്ക് കലാ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിജയിക്കുന്നവർക്ക് സപ്തംബർ  നാലാം തീയതി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് 

            മത്സര ഇനങ്ങൾ  
                     1.സംഘഗാനം 
                     2.കവിയരങ്ങ് 
                     3.ലളിതഗാനം 
   
 പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അധ്യാപകർ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ച് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് 
സുധീർ കെ സി 9446958884
 മനോജ് കുമാർ 9744655651

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ