ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 16, 2019

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര  ശ്രെദ്ധക്ക് // 

മട്ടന്നൂർ   ഉപജില്ലയിലെ   സ്കൂളിലെ  മുഴുവൻ പാചക തൊഴിലാളികൾക്കും ഉള്ള   പരിശീലന  പരിപാടി    23  -3 -19    ശനിയാഴ്‌ച    മഹാദേവാഹാളിൽ ൽ  വെച്ചു   രാവിലെ      10 മുതൽ  1  മണി വരെ    നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ പാചക തൊഴിലാളികളെയും ശിൽപശാലയിൽ    പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ  അതാത്  ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ  ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.    

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ