ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 29, 2018


വിവരശേഖരണം 
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി   2018-19
2018-19 വർഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരശേഖരണത്തിനായുള്ള പ്രൊഫോർമകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്രസ്തുത പ്രൊഫോർമയുടെ പി.ഡി.എഫ് ഫോർമാറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
                പൂരിപ്പിച്ച പ്രൊഫോർമകൾ 8-6-2018 വെള്ളിയാഴ്ച 12 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ