ബുധനാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 17, 2016

സംസ്കൃത ദിനാചരണം

19/08/16 ന് നടത്താനിരുന്ന ഉപജില്ലാതല സംസ്കൃത ദിനാചരണം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ