വെള്ളിയാഴ്‌ച, മേയ് 04, 2012

അറിയിപ്പ്

എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്...
1. മട്ടന്നൂര്‍  ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ സൊസൈറ്റികളിലും പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.അവ സൊസൈറ്റികളില്‍ നിന്നും എടുത്ത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2.ഓരോ വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്നും  പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്കായി നല്‍കിയ ഇന്‍ഡന്‍ഡ്-കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങള്‍-കിട്ടാനുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ എന്ന രീതിയിലുള്ള (ക്ലാസ്സ് തിരിച്ച്) ലിസ്റ്റ് 2012 മെയ് 8 നുള്ളില്‍ എ.ഇ.ഒ.ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
3.ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ ‘കമ്പ്ലീഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ‘
2012 മെയ് 14 നുള്ളില്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു
.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ