**** ***സെലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ മെയ് 31 നകം എന്‍റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. OBC Scholarship 2015-16 - 2nd Allotment Benificiary list has been Published >>>:>
******അദ്ധ്യാപക പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹു.ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍ **>>>:>

What's New Updated(2014 Aug 13 )


12-8-14
10-8-14
9-8-14
8-8-14
7-8-14
6-8-14
5-8-14
4-8-14
3-8-14
1-8-14
31-7-14
30-7-14
27-7-14
26-7-14
25-7-14
24-7-14
23-7-14
22-7-14
21-7-14
19-9-14
18-7-14
17-7-14
16-7-14
14-7-14
11-7-14 
10-7-14
9-7-14
8-7-14
7-7-14
6-7-14
5-7-14
4-7-14
2-7-14
1-7-14
30-6-14
29-6-14
27-6-14
26-6-14
25-6-14
24-6-14
23-6-14
21-6-14
20-6-14
19-6-14
18-6-14
17-6-14
13-6-14
12-6-14
11-6-14
10-6-14
9-6-14
8-6-14
7-6-14

6-6-14
5-6-14
4-6-14
3-6-14
1-6-14
29-5-14
28-5-14
27-5-14
26-5-14
25-5-14
23-5-14
22-5-14
21-5-14
20-5-14
19-5-14
18-5-14
17-5-14
16-5-14
12-5-14
9-5-14
7-5-14
5-5-14
3-5-14
30-4-14
27-4-14
26-4-14
25-4-14
24-4-14

23-4-14

21-4-14
20-4-14
E TDS Return തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായകമായ വീഡിയോ.

16-4-14
13-4-14

12-4-14 

11-4-14
8-4-14
7-4-14
6-4-14
5-4-14

3-4-14
2-4-14
29-3-14

28-3-14


 • Uniform Distribution 2013-14 - Latest Circular.
  09-01-2014
  download
  SSLC March 2014 - Centralized Valuation - Examinership... Circular.
  09-01-2014
  download
  Income Tax - TDS Recovery from Salary... Circular.
  02-01-2014
  download
  Incentive to Girls for Secondary Education Scholarship... Circular.
  02-01-2014
  download
  DHSE - CE Monitoring Postponed... Circular.
  02-01-2014
  download
  SAMPOORNA in all Schools... Circular.
  02-01-2014
  download
  DHSE - Availing Maternity leave in different spells-Clarification - Circular.
  30-12-2013
  download
  Open School Examination ...Circular.
  30-12-2013

  30-12-2013General Provident Fund_Kerala aided school employees
  30-12-2013SAMPOORNA - Ultimatum
   
 • 25-12-2013
 1. എല്ലാ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും  ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് മംഗളാശംസകള്‍ !!! 
 2. LSS / USS - Last Date for Online Registration of Candidates from Schools Extended upto 31-12-2013 
 • 24-12-2013
 1. DA/DR rates revised with effect from 01/07/2013 - View  GO(P) No.629/2013/Fin Dated 23/12/2013  and   GO(P)No 630/2013/Fin Dated 23/12/2013.   
 2. Family Pension to Parents of deceased Government Employee- Liberalizing existing norms 
 • 21-12-2013
 1. Departmental Test - Jan-2014 - Hall Ticket Available Now 
 2. Retirement on Superannuation of the Gazetted Ministerial Officers with effect from the AN of 31.12.2013 
 3. Full additional charge of store Keepers/Central Text Book Store Trivandrum,Ernakulam & Shornur
 • 20-12-2013
 1. Mid Day Meal Scheme - Appointment of Data Entry Operator - Revised Circular - Date 15-12-2013 
 2. Transfer & Postings of Junior Superintendents and Head Clerks & Promotion of senior clerks
 3. Transfer and Postings of Store Keepers/Store Assistants 
 • 19-12-2013
 1. Free School Uniform 2013 - Color CodeFree Uniform 2013 - DPI Circular dated 13-12-13 Annexure to circular dated 13-12-13 - List of empanelled mills/suppliers-AEO wise | (Refer Circular No-SP2-42544/13 dated 05-12-2013 also)
 • 17-12-2013
 1. Rearrangement of staff to the New DEOs & Regional Offices of Higher Secondary Department - Order No-D4/58269/10-DPI dated 10-12-13 
 2. New Rebate under Sec 87A of IT Act 1961 - New Section inserted by finance bill 2013-14 (Caution -Document got from the internet !)
 3. Transfer & Postings of officers in the cadre of Deputy Directors
 4. Promotion,transfer & Postings of officers in the cadre of TBO/AA/AO/APFO
 5. Transfer, Promotion & posting to the cadre of Head of Departmental High Schools/ AEOs/TTIs and equated categories - Order No. D5/905/2013/DPI dated 17/12/2013 
 6. Concession to Children with Special Needs(CWSN) appearing DEd Examination
 • 16-12-2013
 1. Free Uniform 2013 - DPI Circular dated 13-12-13 Annexure to circular dated 13-12-13 - List of empanelled mills/suppliers-AEO wise | (Refer Circular No-SP2-42544/13 dated 05-12-2013 also)
 • 14-12-2013
 1. Circular - Clarification of the Pooling of Specialist Teachers - Dated 13-12-2013 
 2. Higher Secondary Department - Clarification on Modification of Scale of Pay of HSST & HMs - Govt Letter dated 06-07-2013 
 3. DEd 2013 HALL TICKET AND  ALIST PUBLISHED 
 4. LSS, USS - പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു Data Capturing Format തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ കുട്ടികളെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സ്കൂളുകള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. 
 5. 2011-13 ലെ ഇ-ഗവേണന്‍സ് അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം 
 6. പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളല്‍ പരിധി 50,000 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി 
 • 13-12-2013
 1. DPC (Higher/Lower) 2014 & submission of CR - DPI Circular (Re-post)  |  Performance Appraisal Form (Confidential Report) of Gazetted employees - Format 
 • 12-12-2013
 1. UID based Staff fixation process for 2013-14- Order freezed - DPI letter dated 12-12-2013 Fixation of Staff on the basis of UID - G.O (P) No.313/2013/G.Edn dated 29.11.2013 |
 2. SSLC 2014 A-List online entry - Time extended - New circular dated 12-12-2013
 3. Rank list of IEDC resource Teacher 2013 -14 
 4. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി 
 • 11-12-2013
 1. Early disbursement of 25% of Pay and Allowances for December 2013 and Pension / Family Pension /KFFP for January 2014 
 2. DPC (Higher/Lower) 2014 
 • 10-12-2013
 1. SPARK INFO - As part of automatic issue of Password through SMS, all employees are requested to update their current mobile numbers in their Profile -personal memoranda-contact details for SDOs and Service matters - personal details - contact details for NGOs .  |  ATTENTION!!!!!!!!! ADVANCE SALARY FOR DECEMBER 2013 Do not process your advance salary for December 2013 till formal orders are issued from Finance Department and published in SPARK web site.
 2. 2nd Terminal Exam 2013 - Change in time table of HS Section - DPI Letter dated 09.12.2013 
 3. Deputation and appointments in long leave vacancies - Circular No.O&M(1)83926/13DPI  Dated. 26-11-2013 
 4. STAFF FIXATION 2013-14 - PLEASE CONFIRM CLASS WISE UID DATA ENTRY BEFORE TAKING PRINT OUT. പുതിയ നിര്‍ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ല.  പല സ്കൂളുകളും DPI circular dated 29-10-13 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യു ഐ ഡി സൈറ്റില്‍ ഡാറ്റ വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തി കണ്‍ഫേം ചെയ്തിട്ടില്ലാ എന്നതിനാല്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു. (OPEN THE UID Enrollment SITE USING USER NAME AND PASSWORD- CLICK ON VERIFICATION TAB- SELECT CLASS- CLICK VIEW- HM VERIFICATION- CLICK ON VERIFY- CLICK ON SUBMIT BUTTON AT THE BOTTOM OF THE LIST- CLICK OK- CLICK IN THE CHECK BOX IN THE NEXT WINDOW AND CLICK ON THE CONFIRM VERIFICATION BUTTON - CLICK OK.)  | Website for UID Enrollment | Website for UID based staff fixation | Fixation of Staff on the basis of UID - G.O (P) No.313/2013/G.Edn dated 29.11.2013 UID based Staff fixation process for 2013-14- Order freezed - DPI letter dated 12-12-2013 |
 5. സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിക്കായി ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിക്കും 
 6. വിവരാവകാശ നിയമം: കേസ് സ്റ്റഡികള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു 
 • 09-12-2013
 1. Free Uniform Distribution - 2013-14 -Instructions - Circular No-SP2-42544/13 dated 05-12-2013 
 2. മനുഷ്യാവകാശ ദിനം : സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും | HUMAN RIGHTS DAY-DEC 10 - Circular & Pledge |
 • 08-12-2013
 1. HUMAN RIGHTS DAY-DEC 10 - Circular & Pledge  | മനുഷ്യാവകാശ ദിനം : ഡിസംബര്‍ 10 ന് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും
 2. LSS-USS 2013 - User Guide for schools  
 3. LSS/USS PORTFOLIO:   TAMIL | KANNADA | ARABIC | URDU | SANSKRIT | 
 4. Implementation of National Pension System in the state- Constitution of Steering Committee 
 5. State Level Science Investigatory Project Competition 2013 -14 - Result Sheet 
 6. State Level C.V. Raman Essay Writing Competition 2013 -14 - 1. Result Sheet    2. Photos of prize winners
 7. RMSA - 252 തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു - ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ - 36, എച്ച്.എസ്.എ. - 180, എഫ്.ടി.എം. - 36
 • 06-12-2013
 1. Pay Revision 2009 - Modification in the Pay Scales of teachers - Govt Clarification dated 01-11-13 
 2. Spark – Discontinuation of countersignature on bills of Aided Primary and High Schools – Further instructions – Circular 
 3. New Pension Scheme – Updation in Spark reg.   
 4. Latest updation in spark - Attention to Aided schools & AEOs :
  1. Provision is added to check whether the employee is authenticated or not while Salary processing(aided schools)
  2. Provision is added to authenticate digitally at the time of editing basic through Pay Revision 
 5. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷ : അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി 
 6. സംസ്ഥാന ലൈഫ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് വകുപ്പ് തയാറാക്കിയ ലൈഫ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സം അഷ്വേര്‍ഡ് പട്ടികയും സറണ്ടര്‍ വാല്യു ഫാക്ടറും 2013 നവംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഉത്തരവായി.
 • 05-12-2013
 1. LSS/USS ONLINE REGISTRATION STARTED -  Click Here to Register  |  View Notification  |   Support Blog  | 2014 ലെ എല്‍.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി 18 ലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചു. സമയം, പരീക്ഷാകേന്ദ്രം എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല. സ്‌ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടത്തും. 
 2. Second Term Exam Time Table 2013   |   LP & UP Section  |  High School Section  | 2nd Terminal Exam 2013 - Arabic exam in class 2 postponed |
 3. Transfer, Promotion and Postings of Fair Copy Superintendents 
 4. സംസ്‌കൃത അദ്ധ്യാപക പരീക്ഷ 
 • 04-12-2013
 1. മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു 
 2. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ പി.എസ്.സി കൂടിക്കാഴ്ച 
 3. സംസ്‌കൃത അധ്യാപക പരീക്ഷ 
 • 03-12-2013
 1. Enhancement of Special Casual Leave to undergo Chemotherapy or Radiation to 6 months - GO(P) No 447-2013-Fin  dated 09-09-2013 
 • 02-12-2013
 1. Application of RTE rules - Test qualification & its exemption for promotion - Govt clarification - GO(RT)3354-2013-Gen Edn Dated 17-08-2013 
 2. Letter of Transport Commissioner to HMs 
 3. Pay Revision Commission- Constituted  - GO(MS)No 583/2013/Fin Dated 30/11/2013  
 4. Plus One Improvement Sep 2012 Result[Individual]  |  Plus One Improvement Sep 2013 Result [School wise]  |  Plus One Improvement Sep 2013 .Circular  | പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
 5. സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളില്‍ സേവനാവകാശം കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി 
 6. സെറ്റ് അപേക്ഷ: തീയതി നീട്ടി 
 • 01-12-2013
 1. December 1, is observed globally as World AIDS Day. The day reminds us that HIV infection is still posing a serious threat to the human race and that and we people have a lot to do in preventing HIV as well as in taking care of the infected. Click here to download World Aids Day Pledge-To be taken in school special assembly on 02-12-2013  |  Know about programmes by KSACS  |
 • 30-11-2013
 1. Fixation of Staff on the basis of UID - G.O (P) No.313/2013/G.Edn dated 29.11.2013 
 2. Rearrangement of staff to the Regional Offices of Higher Secondary Department 
 3. Pre-Primary അധ്യാപകര്‍ക്കും ആയമാര്‍ക്കും ഓണറേറിയം : അദാലത്ത് നടത്തും 
 4. പാര്‍ട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം 
 5. ഉര്‍ദ്ദു അധ്യാപകര്‍ക്ക് പരിശീലനം 
 6. General Edn Dept - സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
 • 28-11-2013
 1. LSS - USS NOTIFICATION 2013 | എല്‍ .എസ്.എസ്., യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷകള്‍ 2014 ജനുവരി 25-നും പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സ്‌ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും നടത്തും. പരീക്ഷയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസര്‍മാര്‍ക്കുള്ള വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് നടത്തും. ബന്ധപ്പെട്ട ആഫീസര്‍മാര്‍ അതാത് ജില്ലയിലെ ഐ.ടി.സി.യില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും എത്തണം. Click Here 
 2. State Sasthrolsavam Result 2013-2014 
 3. Click here to download Special School Sasthrolsasvam 2013 Results
 4. SSLC 2014  FORMS DOWNLOAD:  A-LIST |  B-LIST  |  OTHER  FORMS  |
 5. NURSERY TEACHERS EDUCATION COURSE EXAMINATION MARCH 2014 NOTIFICATION 
 6. Transfer and Posting of Officers in the Cadre of Deputy Director in the GEdn Department - G.O(Rt) No.5054/2013/GEdn Dated 27-11-2013  
 7. STD Xth EQUIVALENCY REVALUVATION RESULT : NEW SCHEME Click here  |    OLD SCHEME Click here |
 • 27-11-2013
 1. SSLC 2014 - CANDIDATE DETAILS CORRECTION - CIRCULAR DATED 27-11-2013
 2. 10-ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ 
 3. 2004-2009 കാലഘട്ടത്തില്‍ എടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ്പ പലിശയിളവ് - അപേക്ഷ തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു 
 • 26-11-2013
 1. JS Promotion - Verification of service book of UD Clerk 
 2. Temporary Seniority list - Muslim Educational Inspector 
 • 25-11-2013
 1. Minority Status to  schools - Order - Idukki - Order dated 21-01-2011 
 2. Provisional Seniority list of Junior Superintendent  |  Circular  |  Seniority List  |
 3. Time Bound Higher Grade - Consolidation of orders  and Circulars up to 25-03-2006 - Circular No.46_2008 Fin. dated 08-08-2008. 
 4. Recruitment to Public Services- Orders of appointment and joining of duty-extension of joining time to persons working in private firms on contract basis within Kerala/India - Orders issued..
 5. GOVERNMENT ORDERS REGARDING THE COMPASSIONATE EMPLOYMENT SCHEME 
 • 24-11-2013
 1. Second Term Exam Time Table 2013   |   LP & UP Section  |  High School Section  | 
 2. Online Voter Registration - Apply Here  
 3. REPORT OF ANNUAL INSPECTION-FORMS 
 4. PIN കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍    
 5. Passport Online Application  
 6. Ration Card Online Application   
 7. Date of birth Correction Online Application    
 8. Online payment of Electricity Bill            
 9. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്‍ കാണുന്നതിന്ന്     
 10. ഫോണ്‍ ബില്‍ കാണുന്നതിന്ന്    
 11. വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിന്ന് 
 12. Simple Registry Cleaner (Download>Doubleclick - To remove temp files & to improve computer speed) 
 • 23-11-2013
 1. National Teachers award 2013-14 |
  1. Guidelines     2. Notification       3. Proforma 1             4.Proforma 2
 2. ശാസ്ത്രമേള: അപ്പീല്‍ ഫീസ് 2000 രൂപ 
 • 22-11-2013
 1. Pay Revision 2009 Rule 26(c) under Annexure II of Pay Revision Order Modified (subsequent reversion & option) - GO(P) No 419-2013-(177)-fin  dated 04-09-2013 
 2. Sasthramela 2013 -14 - Convenors  & Sub Committee Convenors List  
 • 20-11-2013
 1. Aided school HMs as DDO & Digital Signature - DPI Letter dated 07-11-2013 - Salary for Nov-2013 should be disbursed through the proposed system.  
 2. Retirement on Superannuation of the Gazetted Ministerial Officers with effect from the AN of 30.11.2013 
 3. Sanskrit Scholarship 2013-14 - Exam & Disbursement of amount - DPI Circular dated 19-11-2013
 4. അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനം -വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി 
 5. SSLC DATA VERIFICATION AND MODIFICATION SITE OPENING  ON 20/11/13 2.00 PM click here to login
 6. DEd STUDENT REGISTRATION CAN BE DONE FROM 19-11-13  2PM ONWARDS: Click here to Register
 • 19-11-2013
 1. State School Shastra Mela 2013-14 - at Kannur - Programme Notice  |   ID Card format  | Venue  
 2. Transfer & Postings to the cadre of Heads of Departmental HS/AEO's/TTIs 
 3. SSLC EXAMINATION 2014 - "A" LIST CORRECTION CIRCULAR 
 4. Departmental Test (Jan-2014) - Last Date extended upto 27-November-2013 | Apply Now |
 • 18-11-2013
 1. State Fair 2013 - ID Card format 
 • 17-11-2013
 1. Gadgil report in Malayalam 
 2. How to convert numbers into words in Microsoft excel 
 3. മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക സംഗമം - 2013, ഡിസംബര്‍ 21, 22 തീയ്യതികളില്‍ ആലപ്പുഴയില്‍   വെച്ച് നടക്കുന്നു.  മലയാളം വിക്കിമീഡിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ സംഗമോത്സവമാണു് ഈ വര്‍ഷം നടക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച്  കൂടുതല്‍ അറിയുന്നതിനായി ഈ പേജ്  സന്ദര്‍ശിക്കൂ; സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിവരം അറിയിക്കൂ; മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ  അറിവുകള്‍ സംഭാവന ചെയ്യൂ.
 • 16-11-2013
 1. Nutrition -Training to Teachers-DPI Circular dated 16-11-2013 
 2. SSLC 2014 - CWSN -  Submission of Application - Regarding
 • 15-11-2013
 1. Cluster level Meeting of teachers on 16-11-2013 - No leave other than medical leave for teachers - DPI Circular  |  ക്ലസ്റ്റര്‍തല അദ്ധ്യാപക സംഗമം 16-ന് നടക്കും 
 2. Transfer,Promotion & Postings of Junior Superintendents and Head Clerks 
 3. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനം 
 4. എന്‍ .റ്റി.എസ് / എന്‍ .എം.എം.എസ്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല
 5. ജില്ലാ മെരിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
 6. എസ്.എസ്.എല്‍.സി: പഠനവൈകല്യമുളളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം 
 7. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യപരിശോധനയും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കും : മന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ 
 8. നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീം - പരമോന്നത ബഹുമതി കേരളത്തിന് 
 • 13-11-2013
 1. Holiday Declared on 16/11/2013 - on account of NTS and NMMS exams Cir.No. Dt. 13/11/2013 
 2. GPAI Scheme - Renewal for the year 2014 - GO(P) No 555/2013/Fin Dated 13/11/2013  
 3. Dearness allowance arrears-Crediting to Provident Fund Accounts-Time limit extended - GO(P) No 545-2013-Fin  dated 06-11-2013 
 4. Cabinet Decisions 13-11-201310% increase in DA to Govt employees : Government has increased the DA of government employees and pensioners by 10%. With this the total DA has become 63% of the basic salary. The latest increase in DA would be implemented with effect from July 1, 2013. The arrear till December 31, 2013 will be deposited in the provident fund and from January 2014 will become part of the salary. | New educational districts : It has been decided by the Government to start new educational districts in Mannarkad and Thiroorangadi and a sub-educational district in Kottakal. | LP School upgraded to UP : The LP school in the Thirunelli-Appapara tribal area in Wayanad district will be elevated to UP School. The decision was taken owing to the absence of a UP school nearby. 149 of 249 students in this school belong to ST category. 
 5. KTET - 2013 RESULT PUBLISHED
 6. SSLC EXAMINATION 2014 A-LIST CORRECTION CIRCULAR
 7. D.Ed FIRST SEMESTER EXAMINATION DECEMBER 2013 NOTIFICATION
 8. കുട്ടികള്‍ക്കായൊരു പീഡനരഹിതലോകം : തുടക്കം (14) 
 9. ശനിയാഴ്ച വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് അവധി 
 10. സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകള്‍ രൂപീകരിക്കും 
 • 12-11-2013
 1. RMSA-Assistant Project Officer/Academic Project Officer on deputation from General Education Department
 • 11-11-2013
 1. Transfer & Postings of officers in the cadre of Senior Superintendents and appointments of Senior Superintendents
 2. Ratio Promotion on 20740-36140 to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
 3. Transfer & Postings of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs
 4. Promotion and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs and equated categories
 • 09-11-2013
 1. Mid Day Meal Scheme - Management Application - Flexi-MDMS EMA - 2013 Version 
 2. Celebration of National Education Day on Nov 11 
 3. PLEDGE TO BE TAKEN ON 14-11-2013 - കുട്ടികള്‍ക്കൊരു പീഡന രഹിത ലോകം  പ്രതിഞ്ജ -Childrens Day & DPI CIRCULAR (Re-Post)
 4. Permission to hire vehicle to monitoring the Mid Day Meal Scheme-Circular dated 29-10-2013 
 • 07-11-2013
 1. Reallocation of ministerial staffs in General Education Departmnt  
 2. Provisional seniority list of officers in the cadre of AA/AO/APFO for the period from 14/07/2010 to 27/08/2013 
 3. ECTAX - TAX ESTIMATOR - Excel Programme - Sri. Babu Vadakkumchery  ഇത് നികുതി തുക വര്‍ഷം തികയുന്നതിനുമുന്‍പ് ഊഹിച്ചെടുത്ത് മാസം തോറും പിടിക്കേണ്ട TDS തുക കാണുന്നത്തിനുള്ള സംവിധാനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട Income tax statement നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല.
 4. Cash book & Register of valuables - Modification in forms - G.O.P.119-08 Fin dated 07-03-2008 
 • 06-11-2013
 1. D.Ed - Instructions - Guidelines  |   Sample Question Papers - 1 - 2 |
 2. Mid Day Meal Scheme - Ensure Safety and hygiene - Guide lines Issued - Circular dated 30-10-2013 
 3. TAN Registration in TRACES 
 4. പഠന അവധി അനുവദിച്ചു 
 • 05-11-2013
 1. Group Insurance Scheme-Enhancement of Rate of Interest - GO(P) No 533-13-Fin  dated 25-10-2013 
 2. Scholarship for the children of school teachers - Notification 
 3. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് : Aided school HMs നെ DDO മാരാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിറ്റല്‍ signature AEO/DEO ഓഫീസുകള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമാക്കി നല്‍കുന്ന നടപടി സ്പാര്‍ക്ക് ആരംഭിച്ചു. യു എസ് ബി ടോക്കണ്‍ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്പാര്‍ക്ക് ലോഗിന്‍ ആണ് ഇപ്പോള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ aided സ്കൂളുകളുടെയും സ്പാര്‍ക്ക് ഡാറ്റാ ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ സംവിധാനം പൂര്‍ണ രീതിയില്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്താനാവൂ.. ലോക്ക് ചെയ്ത ജീവനക്കാരെ മാത്രമേ സ്പാര്‍ക്കില്‍ authenticate ചെയ്യാനുള്ള ലിസ്റ്റില്‍ AEO/DEO ഓഫീസുകള്‍ക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.. ആയതിനാല്‍ എല്ലാ aided school ജീവനക്കാരുടെയും ഡാറ്റ verify  ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.  നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ അനുവദിച്ച സമയത്തിനു ശേഷം ഡാറ്റാ ലോക്ക് ആകാനും പിന്നീട് എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി കൂടുതല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
  The first Digitally signed bill submitted to the concerned Treasury should be accompanied by a certificate that all data of employees in the bill is locked. The certificate should be countersigned by the concerned officer in AEO/DEO. The format of the certificate is available with the Treasury. Pl contact the concerned Treasury for the format 
 • 04-11-2013
 1. B.Ed course 2013-14 Selection of candidates under Departmental Quota |   Order  |   Staff list  | 
 2. Data locking in SPARK - Mathblog help | INFORMATION FROM THE SPARK WEBSITE - "Since the Digital Signature of all concerned officers in AEO / DEO in the state is being intitialised from 7th of November 2013, all Aided Primary/High Schools in the state are directed to lock all data and get it authenticated by concerned officers in AEO/DEO by 5th of November. All AEO/DEO are requested to authenticate the locked data presented to them"
  Details of the proposed visit by SPARK Team to AEO / DEO can be seen at http://info.spark.gov.in/images/digsign_training.pdf  /  http://info.spark.gov.in  
 3. അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്ക് മെരിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് 
 4. ബി.എഡ് ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് നവംബര്‍ എട്ടിന് 
 5. വനിതാ അധ്യാപകര്‍ക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴിലവസരം 
 • 03-11-2013
 1. Including UID enrollment details in website - DPI circular dated 29-10-13 - Last date 05-11-2013  |  Website for UID Enrollment  |  UID Based Staff fixation website  | Please enter details in UID Enrollment site.. Not in UID based staff fixation site |
 • 01-11-2013
 1. എല്ലാ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും കേരള പിറവി ആശംസകള്‍  |  നവംബര്‍ 1 - " മലയാളം - ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ ദിനം "  കുറിപ്പ് | ഉത്തരവ് ‌| പ്രതി‍ജ്ഞ 
 2. Malayalam learning made compulsory for the completion of probation in Govt Service - G.O.(Rt)No.29_2013_PA&RD Dt. 19-10-2013
 3. Deduction of Tax 2013-14 - Instructions G.O.(P)No.85_2013_Fin Dt. 30-10-2013  - Circular No 85-2013-Fin  dated 30-10-2013 
 4. PLEDGE TO BE TAKEN ON 14-11-2013 - കുട്ടികള്‍ക്കൊരു പീഡന രഹിത ലോകം  പ്രതിഞ്ജ - & DPI CIRCULAR 
 5. Transfer, Promotion & posting of Officers in the cadre of AA/AO/APFO in the General Education Department 
 6. Kerala State Insurance Department-Sum Assured Table and Surrender value factor on SLI-Revised-Orders issued. G.O.(P) No. 530_2013Fin. Dated 22.10.2013 
 7. ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം 
 8. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍ കീഴിലുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്‌കൂളുകളിലെ ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് അറബി, ഉറുദു ഭാഷകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താക്കള്‍ , പ്രസാധകര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 
 • 31-10-2013
 1. INFORMATION FROM THE SPARK WEBSITE - "Since the Digital Signature of all concerned officers in AEO / DEO in the state is being intitialised from 7th of November 2013, all Aided Primary/High Schools in the state are directed to lock all data and get it authenticated by concerned officers in AEO/DEO by 5th of November. All AEO/DEO are requested to authenticate the locked data presented to them"
  Details of the proposed visit by SPARK Team to AEO / DEO can be seen at http://info.spark.gov.in/images/digsign_training.pdf  /  http://info.spark.gov.in  | Data locking in SPARK - Mathblog help 
 2. Click here to Download Digital Signature User Manual 
 3. B.Ed  Course 2013 -14 -Selection of candidates under departmental quota
 4. Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officers with effect from the AN of 31-10-2013 
 5. Retirement on Superannuation of the officers under teaching branch  
 6. Transfer & posting in the cadre of HM/AEO(Linguistic Minority Kannada) 
 • 30-10-2013
 1. KASEPF - Applications - Guidelines - Circular from APFO, Kannur Dt. 26-10-2013 
 2. Collection of Bank /TSB Account Details Cir. Dt. 08/10/2013  
 3. I.T Mela 2013 –  Circular dated 26-10-2013 
 4. Observance of Oct 31 as National Re-Dedication Day – regarding  
 • 29-10-2013
 1. Including UID enrollment details in website - DPI circular dated 29-10-13 - Last date 05-11-13  |  Website  |
 2. ICT training for Primary teachers 2013-14 -Circular dated 26-10-2013 
 3. Appointment of independent head teachers in LP& UP schools 
 4. Irregular Fixation of Pay and Allowances-Refund of Excess Amount Drawn-Time Limit Extended - Circular No 82-2013-Fin  Dated 25-10-2013  
 5. Leave Benefits to part Time Teachers-GO(MS)No:283/13/GenEdn Dated 23-10-2013
 6. Inter District Transfer of Junior Language teacher and part time Junior language teachers - GO(MS)No.278/13/Gen.Edn Dated 18-10-2013
 7. Promotion and postings to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs -Order (1) 
 8. Promotion and postings to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs -Order (2) 
 • 28-10-2013
 1. Teacher Appointment -Exemption of  K-TET Qualification extended to 2013-14 also - G.O.(P)No.284/13/G.Edn Dt. 24/10/2013 
 2. ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ : ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു 
 3. 2004-2009 കാലഘട്ടത്തില്‍ എടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ്പ പലിശയിളവ് /പുതുക്കിയ മാര്‍ഗ്ഗ  നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
 • 26-10-2013
 1. Provisional Seniority list of clerks for the period from 01-01-10 to 31-12-12 - Service Card Called for - DPI's Cir. Dt. 01-10-13 
 2. Utilisation of School Grant  alloted from SSA - Circular  dated 20-07-2013
 3. Submission of application for sanctioning advances from Provident fund - DPI Circular dtd 23.04.13
 • 25-10-2013
 1. Appointments made other than PSC in government institutions insist production of ID cards 
  |  പി.എസ്.സി. വഴിയല്ലാത്ത നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ വേണം 
 2. CERTIFICATE COURSE EXAMINATION IN KADHAPRASANGAM-2013 NOTIFICATION 
 3. 2014 ലെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങള്‍ 
 4. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം
 5. ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നല്‍കണം 
 • 24-10-2013
 1. 16th State Special School Kalolsavam 2013 -14 - Programme Chart
 • 23-10-2013
 1. Leave without allowance-Restrictions relaxed - GO(P) No 529/13/Fin  Dated 22-10-13
 2. Income Tax - Filing of Quarterly TDS Strict Directions  |  Steps of TDS filing  |  Registration for Direct Upload of Returns (e-TDS)  |  Help post by mathsblog  |  E-TDS Return Using RPU Software - Help post  |  Download TDS Hand Book 2013 Prepared by IT Department  | 
 3. Departmental Test (Jan-2014) |  Notification issuedApply now! | 
 • 21-10-2013
 1. Departmental Tests - July 2013 - Results Published 
 2. AIDED SCHOOL MANAGERS AS PUBLIC INFORMATION OFFICERS - ORDER  
 3. District Merit Scholarship – 2013 (For students who secured full A+ grade during SSLC 2013) - instruction 
 4. Family pension at higher rate to the families of part time contingent employees/pensioners 
 5. Malayalam Day and Classical Language Week Celebrations- Guidelines 
 6. Application for the post of Teachers & Coaches in G.V Raja Sports School, Tvpm |  Application form for teachers   |  Application form For Coaches  | 
 7. School wise details about number of teachers - DPI Letter (Submit details to your AEO/DEO)
 8. കുട്ടികള്‍ക്കായി ആരോഗ്യചലച്ചിത്ര മേള സംഘടിപ്പിക്കും : മന്ത്രി വി.എസ്. ശിവകുമാര്‍ 
 • 20-10-2013
 1. B Ed Course –  2 Years GO 
 2. Application for the post of Teachers in G.V Raja Sports School, Thiruvananthapuram 
 • 18-10-2013
 1. Mid Day Meal Scheme - Appointment of Data Entry Operator 
 2. Sarry as compulsory uniform -Restricted - Regarding
 3. നവംബര്‍ 1 - " മലയാളം - ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ ദിനം "  കുറിപ്പ് | ഉത്തരവ് ‌| പ്രതി‍ജ്ഞ
 • 17-10-2013
 1. Mid Day Meal Scheme - Email from The DPI dated 11-10-2013 to all AEOs in Kerala -  "All AEOs should pass the Indent of the month on or before fifth working days of the month. If any schools are make delay in NMP Submission on or before second working days of the month, please call DPI - NM section in the presence of  HM or NMP carrier when they are give the NMP or send an email with  school name, Name of Noon meal in charge , and phone number" 
 2. e-submitted salary bills alone shall be encashed in all District Treasuries from the salary bill for 10-13 and Sub-Treasuries from the salary bill for 10-13 - Circular No 78/2013-Fin Dated 17-10-13  |   Instructions to DDOs    |   Instructions to SDOs  | 
 3. Maintenance Grant to Aided schools - Revision of rates - Order No GO(P) No 261/2013 Gen Edn Dated 27-09-2013 
 4. Buying Library books from SIEMAT using School Library Fund - Circular 
 5. Child care Allowance to Government Employees having Mentally or Physically challenged Children - Modification - GO(Ms) No 360-2013-(171)-Fin  dated 24-07-2013
 6. INCOME-TAX DEDUCTION FROM SALARIES DURING THE FINANCIAL YEAR 2013-14 UNDER SECTION 192 OF THE INCOME-TAX ACT 1961
 7. സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികമേള - സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം 
 • 13-10-2013
 1. MEDICAL REIMBURSEMENT |  Verification of essentiality certificate reg  |  Gazette No. 20 dated 14th May 2013-With list of hospitals  |  Gazette No. 33 dated 14th August 2012-With list of hospitals  |  Form of Application  |  Form of Essentiality Certificate  |  Document Database |  Instructions by DMO Kannur  | See page "Forms & Docs"   
 • 11-10-2013
 1. Enforcement of additional economy measures and measures  for revenue realisation - Finance Dept 
 2. Higher Option Transfer List of HM/AEO 2013-14 
 3. Noon Meal Planner Prepared Sudheer Kumar T K, KCALP School, Eramangalam, Balussery
 • 09-10-2013
 1. Aided Primary and HS HMs as Drawing Officer – Regarding 
 2. Annual Inspection in Govt and Aided Schools   
 3. Regarding Youth Festival fund remitting  
 4. Application for Medical Reimbursement - Circular by DMO Kannur 
 5. Implementation of National Pension System - Execution of agreemert between Government of Kerala and National Pension System intermediaries - Sanctioned - Orders issued - GO(Ms) No 496-2013-Fin  dated 28-09-2013 
 6. Implementation of National Pension System - Personnel who availed Leave Without Allowance under Appendix XII ABC, Part I, Kerala Service Rules - Retained in Kerala Service Rules Part I-GO(P) No 495-2013-Fin  dated 28-09-13 
 7. List of Schools functioning as per Muslim calender 2012 -13 -Report & Abstract 
 • 08-10-2013
 1. SSLC 2014 NOTIFICATION 
 2. പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്‌കരണത്തിന് അംഗീകാരം 
 3. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് പരിശീലനം 
 • 07-10-2013
 1. School sasthrolsavam website  |  Sample Application Forms | Science Fair | Mathematics Fair | Socialscience Fair | Workexperience Fair Exhibiton | Workexperience Fair On the Spot | IT Fair | 
 2. Transfer ,Promotion and Posting of Junior Superintendents and Head Clerks 
 3. Transfer of FTCM to Headquarters unit – Application invited 
 4. Science Fair 2013 -14 – Guidelines for the preparation of Exhibits and Models 
 5. Economy in expenditure- Use of Govt vehicle for private purpose- Monthly charge revised  
 6. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ പരീക്ഷാപരിശീലനം 
 • 06-10-2013
 1. Sanctioning of Higher Grade - Application of G.O (P) 37696(87)Fin Dt.19-04-1996 - a case study G.O.(Rt)No.3833-2013G.Edn Dt. 13-09-2013 
 2. Drawal of Project Allowance & HRA to persons appointed on working arrangement - Clarification dated 16-04-1980  |  Clarification dated 25-05-1995 
 • 05-10-2013
 1. KTET 2013 ANSWER KEY:   CATAGORY- I  |  CATAGORY- II  |  CATAGORY- IV   | 
 2. Goat Rearing Program by Kerala Feeds Ltd :   Program Details  |  Download Application Form  |  അമ്മുവിന്റെ ആട്ടിന്‍കുട്ടി: ഒക്ടോബര്‍ 21വരെ അപേക്ഷിക്കാം
 3. Promotion to the post of Headmaster / Assistant Educational Officer-Exemption from  Test Qualification-Period Extended - Orders issued 
 4. Transfer & posting of officers in the cadre of SS and appointment of SS from the category of JS 
 5. Ratio promotion on 20740 -36140 to the officer in the cadre of SS and equated categories 
 6. Transfer & posting of officers in the cadre of PA to DEOs 
 7. അഴിമതിക്കെതിരേ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ - നവംബര്‍ ഏഴാം തീയതി 
 8. Granting of recognition to unrecognized schools-Time extended for submitting application 
 9. IT Mid term Exam 2013 - Circular 
 10. Onam Advance - Recovery Instructions 
 11. ARABIC TEACHERS EXAMINATION 2013-NOTIFICATION 
 • 03-10-2013
 1. Socio - Economic & Cast Census 2011 - Surrender of Earned Leave - Clarification 
 2. RIESI English Training (HSA) 
 3. Transfer and Posting of DIET Senior Lecturer and Principals 
 4. HSE Dept - New RDD offices at Malappuram, Kannur and Kottayam GO(MS)No.257/2013/Gen.Edn Dated 25/09/2013 
 5. വിക്ടേഴ്‌സില്‍ കെ.-ടെറ്റ് പ്രത്യേക പരിപാടി 
 6. അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷില്‍ സൗജന്യ പരിശീലനം 
 • 01-10-2013
 1. Circular - IT Mela 2013 
 2. Gandhijayandhi - Special School Assembly 
 3. KPSC- Regularisation of Previous service- Guidelines issued. 
 4. Promotion and Postings of HSAs in the cadre of Heads of Panchayath High schools 
 5. സ്‌കൂള്‍ അംഗീകാരം : അപേക്ഷാതീയതി നീട്ടി 
 6. ഗാന്ധിജയന്തി : വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേരണം 
 7. ആര്‍ .എം.എസ്.എ പദ്ധതിയില്‍ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ചെയ്ത സ്‌കൂളുകളില്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് അനുമതി. 
 • 29-09-2013
 1. "NAMMUDE SCHOOL VIDHYABHYASAM ENGOTTU?”. An article on Kerala Education by Sri. Biju Prabhakar IAS [DPI]  
 2. Wild Life Week Oct 2 to 8. Pledge to be taken on 3-10-13 – Directions 
 3. NuMats 2013-14 - Circular | Brochure | 
 4. HBA from HUDCO to State Government Employees - GO(P) No 486/2013/Fin Dated 25/09 /2013  
 5. HBA - State wise Combined Seniority List - Published - Circular No 71/2013/Fin Dated 25/09/2013. |  State wise Combined Seniority List  2013 -14  | 
 6. Rearrangement of IT Examination time (High School Section) Order : No.G.O.(Ms) No.3936/2013/GEdn   dated 25.09.2013 
 7. Press release - Application invited for buying text books for school Library 
 8. Improvement of Library and Laboratory facilities in Departmental High schools for year 2013 -14 
 9. Retirement on Superannuation of the gazetted ministerial officers with effect from the AN of 30.09.2013 
 10. Purchase of furniture for the Department High School for the year 2013-14 
 11. Final seniority list of Kannada knowing HSAs eligible for out of turn promotion  as Headmaster /AEO to the year 2013 -14 
 12. Appointment of Principal and Senior Lectures,Transfer and Postings of Principals and senior lectures 
 13. Speedy processing of court cases - Working arrangement 
 14. Online submission of Salary Bills-instructions - Government have decided to introduce e-submission of salary bills through SPARK.All DDOs and SDOs drawing salary fromSecretariat Sub Treasury are instructed to submit online bills also from September 2013 onwards. For details view Circular No 70/2013/Fin Dated 25/09/2013.  |  Instructions to DDOs  |  Instructions to SDOs  | 
 15. World Space Week 2013 - Notifications and Handbook 
 • 28-09-2013
 1. Appointment - Aided - Documents required to be submitted - DPI Letter dated 11-09-2013
 • 24-09-2013
 1. 2013-14 ലെ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗം പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ഹാജരാക്കിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് യു.ഐ.ഡി., ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ എന്നിവ 30.09.2013 നുള്ളില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതില്ലായെന്ന വിവരം എല്ലാ ജില്ലാ/ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെയും, സ്കൂളധികാരികളുടെയും, രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെയും അറിവിനായി നല്‍കന്നു. 
 2. Reconciliation of Departmental figures; Guidelines Issued - GO(P) No 476/2013/Fin Dated 13/09/2013 
 • 22-09-2013
 1. Using Mobile Phone in schools - Guidelines issued - GO dated 29.04.2010 
 • 21-09-2013
 1. SSLC - March 2014-Age relaxation reg - 
 2. UDC Promotion-Service card called for from 2006-2009 LDC list 
 • 20-09-2013
 1. Appointment of Principal and Senior Lectures,Transfer and Postings of Principals and senior lectures 
 2. Final seniority list of Senior Superintendents for the period from 17.04.2010 to 17.09.2012 
 3. Gandhijayandhi Quiz Programme 2013 
 4. RMSA Account - Circular - A2-862/2013/RMSA  dated 02.09.2013 
 • 15-09-2013
 1. എല്ലാ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍ !! HaPpY OnAm !!  
 • 12-09-2013
 1. Implementation of judgements in WPC cases where an appeal is being preffered - Govt Circular dated 10-07-13 
 2. Authorizing Headmasters of Aided Primary and High schools to draw salary without counter signature 
 3. Early disbursement of 50% of Pension/Family Pension in connection with ONAM - GO(P) No 460/2013/Fin Dated 10/09 /2013  
 4. Special Festival Allowance Extended to more categories - GO(P)No 459/2013/Fin Dated 10/09/ 2013 
 5. സ്‌കോളര്‍ഷിപ് പരീക്ഷകള്‍ നവംബര്‍ 16-ന് 
 • 10-09-2013
 1. Festival Allowance to NM cooks & Pre primary workers 2013 - Govt Order 
 • 09-09-2013
 1. Final Seniority List Of UD Clerks in GEN EDN DEPT - 01-01-1996 to 31-12-2005 
 • 07-09-2013
 1. Volume II Textbooks Indent can be Edit Up to 10-09-2013 - www.keralabooks.org
 • 06-09-2013
 1. Adhoc Bonus,Special Festival allowance - GO(P)No.430/2013/Fin Dated 05/09/2013  |  Onam Advance (Regular) - GO(P)No.431 /2013 /Fin Dated 05/09/2013  |   Onam Advance - Part Time - GO(P)No.432/2013/Fin Dated 05/09 /2013 
 2. Early Disbursement of Pay and Allowances - Limit Enhanced to 50% - GO(P)No 412/13/Fin Dated 30/08/13  |  Early Disbursement of 25% of Pay and Allowances - GO(P)No 404/13/Fin Dated 26/08/13 
 3. Onam Special rice to school children (5KG) - DPI Circular  
 • 05-09-2013
 1. അധ്യാപകദിന  ആശംസകള്‍ 
 2. Promotion,Transfer & Postings of DDE’s and DEO’s 
 • 03-09-2013
 1. First Term Exam on September 4th postponed to September 23rd
 2. Morning Exams arranged on 5th September for STD VII (Maths) and STD IV (Malayalam) Changed to after noon on the same day 
 3. LPG Aadhar online Linking - STEP 1 : Click here and submit details    |  STEP 2 :  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ആധാര്‍ നമ്പറും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാനും മറക്കരുത്. അതിനുള്ള ഫോം ഇവിടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്കില്‍ പൂരിപ്പിച്ച ഫോമിനോടൊപ്പം ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പു കൂടി നല്‍കണം. 
 4. Noon Meal Planner Prepared Sudheer Kumar T K, KCALP School, Eramangalam, Balussery 
 • 02-09-2013
 1. Transfer & Postings of officer in the cadre of Senior Superintendents 
 • 30-08-2013
 1. Early Disbursement of Pay and Allowances - Limit Enhanced to 50% - GO(P)No 412/13/Fin Dated 30/08/13  |  Early Disbursement of 25% of Pay and Allowances - GO(P)No 404/13/Fin Dated 26/08/13 
 2. GO-Aided Clerks -Reckoning other service for Grade 
 3. Transfer & Posting of HMs/AEOs - Higher option facility through online
 • 28-08-2013
 1. Tranfer,Promotion & Posting of officers-TBO/Senior AA(NF),AO(PF),AA/AO/APFO 
 2. Tranfer,posting & promotion of officers-JDPI/DDE/DEO 
 • 26-08-2013
 1. Free Uniform - Online requirement website - Last date 29-08-2013 05:00 PM -യു.ഐ.ഡി അധിഷ്ഠിത സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുപയോഗിച്ച യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്‌വേഡും തന്നെയാണ് ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒന്നുമുതല്‍ എട്ടുവരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പെണ്‍കുട്ടികളുടേയും എ.പി.എല്‍ വിഭാഗത്തിലേത് ഒഴികെയുളള ആണ്‍കുട്ടികളുടേയും എണ്ണം ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2013-14 വര്‍ഷത്തെ ആറാംപ്രവര്‍ത്തിദിവസം സ്കൂളുകളില്‍നിന്ന് നല്‍കിയിട്ടുളള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ സ്കൂളിലുളള പെണ്‍കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് വരുത്തേണ്ടതും എ.പി.എല്‍ വിഭാഗത്തിലേത് ഒഴികെയുളള ആണ്‍കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേര്‍ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
 2. Prematric Minority Scholarship 2013-14 - Registration Reopened !! Last Date : 27-08-2013 
 • 24-08-2013
 1. MDMS - School level Entry Forms | Annual Form | Monthly Form | Health Form |  www.trgmdm.nic.in  | 
 2. MDMS - User Manual -  District User  |  Block User  |  School User  
 • 17-08-2013
 1. Education Calender 2013 -14 
 • 15-08-2013
 1. എല്ലാ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകള്‍ .... ജയ്‌ ഹിന്ദ്‌ ... 
 2. Verification of Service Book of Senior Clerks 
 • 14-08-2013
 1. First Terminal Examination 2012-13 Time Table :
  1. High School Section(General School)
  2. STD 1 - VII
  3. Muslim School 
 • 13-08-2013
 1. 2013 ആഗസ്റ്റ് 17, ആഗസ്റ്റ് 24, ആഗസ്റ്റ് 31, ഒക്ടോബര്‍ 19, നവംബര്‍ 16, ജനുവരി 18 എന്നീ ശനിയാഴ്ചകള്‍ സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. (Info from Mathsblog) 
 2. Applications invited for "Bharana Bhasha Sevana Puraskaram"- reg  Last Date: 30-09-2013 
 3. TTC Renamed as Diploma in Education (DEd)  
 • 10-08-2013
 1. Family Pension to the parents of deceased Govt. Employee consequent on remarriage/death of spouse 
 2. Introduction of Centralised payment of electricity /water charges Instructions Issued 
 3. Guidelines for submission of application for assistance from NFTW 
 • 07-08-2013
 1. :: Pre-matric Minority Scholarship 2013-14 ::  Last Date Extended to : 16/08/2013 
 • 01-08-2013 
 1. Circular- RMSA -School/Minor Repair Grant 
 2. Scheme of work - 2013 -14 -STD VIII, IX & X 
 • 30-07-2013
 1. Instructions regarding the payment of salary from July 2013 onwards- Govt Letter dated 30-07-2013 
 2. Circular- RMSA -School/Monor Repair Grant 
 3. സംസ്ഥാനത്ത് (31-07-2013) എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും രക്ഷാകര്‍ത്താക്കള്‍ക്ക് ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ്  ( Refer :   SCHOLARSHIPS |  Pre-Primary Section  |  L.P Section | U.P Sectioni | High School Section  |        CYBER CRIME : DPI - Circular  |  GUIDELINES |  For Teachers  |  For Parents  |  ) 
 • 28-07-2013
 1. Transfer of Social Security Pensions direct to the Accounts-Instructions-GO(P)363/13/Fin Dtd 27/07/13
 2. CYBER CRIME : DPI - Circular  |  GUIDELINES |  For Teachers  |  For Parents  | 
 3. SCHOLARSHIPS |  Pre-Primary Section  |  L.P Section | U.P Sectioni | High School Section  | 
 4. Scientific method of appointment of Teachers in Aided Schools
 5. Revision of qualification for the post LDC - Order kept in abeyance 
 • 21-07-2013
 1. Noon Meal Programme - Ensure cleanness - Circular 18-7-13 
 2. Circular - School parliament election for The Academic year 2013-14
 3. National Teachers Day Circular 19-7-2013  
 4. Nursery Teacher Education Course Examination 2013 Results   
 5. Recognition of existing unrecognised school/permission to open new school/Up gradation of existing recognised school - Click here to download the application form 
 6. Recognition to unrecognized schools functioning under state syllubus - Click here to download Notification 
 • 18-07-2013
 1. MDMS contingent charge calculator for AEO offices (In Revised rates with effect from 30-05-13) 
 2. OBC Pre Metric Scholarship Circular 16-7-13 
 3. NFTW Account of Teachers day Stamp and Coupon - Details called for   
 4. Treasuries Department - Legal heir ship Certificate Instructions issued 
 5. Excellence in Kalolsavam – Scholarship for poor children   
 6. Recognition to unrecognized schools functioning under state syllubus 
 7. Promotion of Junior Superintendents 
 8. Ratio promotion of typists as UD typists 
 9. HSE Aided Post Creation Order Issued   
 10. Mid Day Meal in Schools – Annual Work Plan and Budget 2013-14  
 11. Government have extended the date for online registration of HBA applications upto 31/07/13 (5PM). For more details view Circular No 56/2013/Fin Dated 15/07/2013
 12. സ്‌ക്കൂളുകളില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ പരിശീലനത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി : മന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്ബ് 
 13. സ്‌കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപക സഹായി പ്രകാശനം ഇന്ന് 
 14. പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് : ആധാര്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ധം 
 • 14-07-2013
 1. Logo for the Kerala State Commission for Protection of Child Rights - Click here to download Notification 
 2. S S LC /HSS EXAMINATION 2014 CV COVER CIRCULAR 
 3. H S S Examination Main sheets/CV cover 
 4. TTC Revaluation Circular 2013 
 • 12-07-2013
 1. Iron Folic Acid Tablets to school children (Reporting format for schools & AEOs) - DDE Idukki's circular dated 08-07-2013 
 • 10-07-2013
 1. LTC to State Govt.Employees- Guidelines -Head of Account Clarification 
 2. Monetary Effect of Pensionary benefits consequent to reduction in punishment awarded earlier in a disciplinary proceedings clarifications issued 
 3. HBA to Govt Employees and Services - Counting of Military Service 
 • 07-07-2013
 1. സ്കൂളുകള്‍ക്ക് UID ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തുന്നതിനുളള സമയം 10.07.2013 വരെ   ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • 05-07-2013
 1. Pre Matric 2013-14 – Fund transfer through Bank Account - Circular   
 • 04-07-2013
 1. Enhancing the age limit for recruitment of teachers in Aided Schools 
 2. LWA – Rejoining at the fag end of an academic year -Request for cancellation of unavailed portion 
 3. Kerala School Kalolsava Fund Collection 
 4. Sports & Games – Athletic Fund   
 5. Unaided Schools-Granting of Recognition to unrecognized schools following State Syllabus-Time Frame Prescribed - Orders issued G.O (Rt) 2736/2013/G.Edn Dated 02-07-2013 
 • 03-07-2013
 1. Know about Digital Signature  
 2. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വര്‍ഷ ക്ലാസുകള്‍ എട്ടിന് തുടങ്ങും 
 3. അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളുടെ അംഗീകാരം : മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളായി 
 4. Holidays declared by the District Collectors- Attendance of Teachers - Clarification
 • 02-07-2013
 1. Navodaya Results 2012-13 - Idukki District 
 2. Best PTI Award 2012 - 2013 - Click here to download Notifications and Application form 
 3. Promotion & Postings of HSAs in the cadre of Heads of  Panchayath High Schools 
 4. CHARGE TO SENIOR TEACHER DURING HEADMASTERS ABSENCE- OLD ORDER 
 5. Excursion (Study Tour) norms - Order dated 02.03.2007
 • 28-06-2013
 1. Transfer and posting of officers  |  Order 1  |  Order 2  |  Order 3  | 
 • 27-06-2013
 1. Financial Assistance for Sports Clubs/ Government/ Aided Schools/ Individuals 2013-14 
 2. Noon Feeding Planner Plus 2013 By: Sri. Sudheer Kumar T K  |  Below 151 students  |  151 to 500 students  | 
 • 23-06-2013
 1. List of SRG & Core SRG member for DRG Training (CE) and Training Centres 
 2. മഴ: തിരുവനന്തപുരത്തും ഇടുക്കിയിലും സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി 
 • 21-06-2013
 1. Prematric Scholarship 2013-14   ||   Circular 1   ||   Circular 2   ||   Circular 3   ||   Application Form   || 2013 - 14 ലെ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗം പ്രീ-മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം വരുമാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് സ്വയം തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലവും, മറ്റു തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ തൊഴില്‍ ദാതാവ് അനുവദിക്കുന്ന വരുമാനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേതാണെന്നും റവന്യൂ അധികാരികള്‍ നല്‍കുന്ന വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നും ഡി പി ഐ സര്‍ക്കുലര്‍ ..   
 2. RTI -Guidelines for granting recognition to unrecognized schools following State Syllabus 
 • 20-06-2013
 1. LSS/USS Scholarship - Blockwise list & Proforma
  1. Proforma for the USS Results with block-wise list 2013
  2. Proforma for the eligible students for LSS scholarship 2013
  3. Proforma for the eligible students for USS scholarship 2013 
 2. സ്കൂളുകള്‍ക്ക് UID ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തുന്നതിനുളള സമയം 24.06.2013 വരെ   ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. | സ്റ്റാഫ് ഫിക്‌സേഷന്‍ : ഡാറ്റ എന്‍ട്രിക്കുളള തീയതി നിട്ടി 
 3. Part time Teachers- Reckoning  50% of parttime service as qualifying service for pensionary benefits -clarification 
 4. Qualifying service for pensionary benefits - Inclusion of new services in the array of qualifying  services of statutory pension -Instructions 
 5. CLICK HERE TO GET YOUR GPF CREDIT CARD 2012-13  |  GPF Interest calculator (Excel Application)  | 
 6. Kerala Marriage Registration (General) Rules 2008-Muslim Marriage-Regarding Age –Directions Issued No.35298/RC 3/2013lLSGD Thiruvananthapuram,Dated 14-06-2013 
 7. സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളെ കൊണ്ടു പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ : സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കണം 
 8. പ്ലസ് വണ്‍ : അഡ്മിഷന്‍ തീയതി നീട്ടി 
 9. സെറ്റ് ഉത്തര സൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 
 10. ഡി.ആര്‍ .ജി. പരിശീലനം 
 11. വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.: സ്‌കോറുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 
 • 18-06-2013
 1. Transfer, Promotion and Postings of officers in the cader of Heads of Departmental High Schools/AEO's/TTIs (2 orders dated 17-06-2013)  
 2. വായനദിനവാരാചരണം 
 3. വായനദിനം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് 
 4. ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 
 5. പ്ലസ് വണ്‍: സ്‌കൂള്‍ തല പരീക്ഷ വിജയിച്ചവരെയും പരിഗണിക്കും 
 6. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകള്‍ / ബാച്ച് തുടങ്ങാന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 
 7. ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി അദ്ധ്യാപക അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 
 • 17-06-2013
 1. Deputing Teachers for other duties – Circular
 2. CCE DRG Training – Circular
 3. Selecting Best PTA 2012-13 
 4. SSLC 2013 Certificate Correction 
 5. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ / ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫിസര്‍ / സമാന തസ്തികയിലേക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് 
 • 16-06-2013
 1. UID based Staff Fixation 2013-2014- Website  |  സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഈ വര്‍ഷം (2013-14) തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നത് സ്കൂള്‍ കുട്ടികളുടെ യു.ഐ.ഡി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതിനാല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ 20.06.2013-ന് മുമ്പ് അതത് ഹെഡ്‌മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ ഇത് 24.06.2013 ന് മുമ്പ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഓണ്‍ലൈനില്‍ വിവരം ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് സര്‍ക്കുലറുകളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക  |  DPI Circular on staff Fixation based on UID  |  Fixation of strength based on UID - Time schedule - DPI Circular  |  Help Post by mathsblog  | 
 2. CLICK HERE TO GET YOUR GPF CREDIT CARD 
 • 14-06-2013
 1. DPI Circular on staff Fixation based on UID
 2. Fixation of strength based on UID - Time schedule - DPI Circular 
 3. DBT - Instruction to DPI/DDEs reg
 4. TTC - Date extension for receiving applications 
 5. Anti Dengue Pledge 
 • 13-06-2013
 1. PRE PRIMARY HONORARIUM TO NON-QUALIFIED WORKERS - GOVT ORDER DATED 25.04.2013 
 2. Vayana Varam - Activities - DIET Idukki  |  VAYANA DHINAM 2013 - PLEDGE  | 
 • 12-06-2013
 1. VAYANA DHINAM 2013 - PLEDGE 
 2. VIDHYARANGAM KALASAHITHYA VEDHI 2013-14 
 3. MDMS DETAILS-2013-14 - Sample Format
 4. Diploma in Language Education (DLED 2013-2014) Hindi - Click here to download press release 
 5. Final Seniority list of JS from 01.08.2010 to 31.03.2012 
 6. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളോടനുബന്ധിച്ച് പി.ടി.എ.കള്‍ നടത്തുന്ന പ്രീ-പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലെ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട യോഗ്യത നേടാത്ത അധ്യാപകര്‍ക്കും ആയമാര്‍ക്കും ഓണറേറിയം  
 • 09-06-2013
 1. +1 TRIAL ALLOTMENT RESULTS WILL BE PUBLISHED ON 10th JUNE 2013 
 2. VHSE Centralized Allotment Process -2013 
 • 08-06-2013
 1. MDMS contingent charge calculator for AEO's - In Revised rates with effect from 30-05-2013 - Coming soon ... (Waiting for clarification) - Keep looking...
 • 07-06-2013
 1. General Transfer and Postings of Heads of Departmental HS/TTIs/AEOs 
 2. RTE - Structural Changes - Correction-in-Circular 
 3. Balavela Virudha dhinam - June 12 - Pledge 
 4. Posting of Therapists in schools   
 • 06-06-2013
 1. Pre-matric scholarship - Income certificate from Revenue Department is mandatory from 2013-14 onwards - DPI Circular 
 2. Advance for the purchase of Mosquito net and other conveyances 
 • 05-06-2013
 1. Today : World Environment Day 
 2. SIXTH WORKING DAY Data Capture format for schools  |  Consolidation format for AEO's  |  Financial Data Format (PDF)  |  Financial Data (Excel)  | 
 • 04-06-2013
 1. Online Aadhar card - Help blog-post from Mathematics Blog 
 2. Appointment of daily-wage teachers to deputation vacancy of sanskrit teachers- Circular dated 25-05-13 
 3. Formation of Sanskrit council 2013 (School to State) - DPI circular dated 30-05-2013 
 4. Inspire-Award - District level Exhibition 2013 - Circular dated 25-05-2013 
 5. Guidelines for the formation of Parent Teachers Association - PTA Rules & Records needs to be maintained at schools (Repost)
 6. School Management Committee | Detailed Circular  |  Modifications  | (Repost) 
 7. പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപക യോഗ്യതയായി അംഗീകരിച്ചു 
 • 03-06-2013
 1. Mid Day Meal Scheme 2013-14 - DPI Circular dated 30-05-2013 
 2. Promotion of Clerks(LDC) as Senior Clerks (UDC) - Order No. C5/5/13(3)DPI Dt 28-05-13 
 3. Direct Beneficiary Transfer of Scholarships & Aadhar number updation - DPI circular dated 03.06.13
 4. IEDC-Medical-Camp 2013 - Circular dated 29-05-2013 
 5. Subrato Mukharjee Football Tournament 2013  
 6. Higher Education Department- Revision of Fee Structure in Self Financing Arts and Science Colleges- Orders issued. G.O (Ms) No. 209/13/H.Edn. Dated 29-05-13 
 • 02-06-2013
 1. മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കു ശേഷം 2013 ജൂണ്‍ 3 ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പുതിയതായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കുരുന്നുകള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും അടിമാലി വെബ്ബിന്റെ ആശംസകള്‍ . വരുന്ന അധ്യയന വര്‍ഷം നന്മയുടെ ഫലങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാവട്ടെ !!!  
 2. Find UID from EID through this website (Click here)UID Portal ല്‍ 14 അക്കമായി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന EID എല്ലാം 28 അക്കമായി എന്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുള്ള കുട്ടികള

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ